Archives

Grant Karpatská nadácia – 2022 „Šanca pre Šacu“

Grant Karpatská nadácia – 2022 „Šanca pre Šacu“ – a uskutočňuje vďaka podpore spoločnosti U.S.Steel Košice v rámci programu Spoločne pre región 2022. Tvorenie je radosť – radostne tvoríme zo starého nové“ – projekt schválila Správna rada Nadácie VSE.